DICTADOR - KAWA

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
zaprojektowanie kilku linii opakowań, etykiet, sesje zdjęciowe, film promocyjny, projekty materiałów POS, projekt stoiska targowego, koncepcja promocji produktu.

DICTADOR - RUM

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
storytelling, opracowanie koncepcji rebrandingu i nowych produktów, targetowanie sprzedaży, identyfikacja wizualna, sesje zdjęciowe, filmy promocyjne, koncepcja i realizacja działań promocyjnych, projekty opakowań, etykiet, projekty promocyjnych materiałów cyfrowych i drukowanych, projekty stoisk targowych, bieżąca obsługa działań marketingowych.

DICTADOR - CYGARA

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
zaprojektowanie kilku linii opakowań, etykiet, sesje zdjęciowe, film promocyjny, projekty materiałów POS, projekt stoiska targowego, koncepcja promocji produktu.

COLOMBIAN GIN

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
storytelling, targetowanie sprzedaży, opracowanie koncepcji brandingu i nowych produktów, sesje zdjęciowe, koncepcja i realizacja działań promocyjnych, projekty opakowań, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, bieżąca obsługa działań marketingowych.

RESTAURACJA BROWAR PRZYSTAŃ

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty materiałów POS, strojów, kart menu, projekt i wdrożenie witryny internetowej, opracowanie i realizacja działań promocyjnych, sesje zdjęciowe, bieżąca obsługa działań marketingowych.

GO2US

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
koncepcja brandingu i targetowania sprzedaży, pełna identyfikacja wizualna, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, projekt i wdrożenie witryny sklepu internetowego, SEO i SEM, opracowanie i realizacja działań promocyjnych, produktowe sesje zdjęciowe, projekt stoiska targowego, organizacja eventów, bieżąca obsługa działań marketingowych.

RESTAURACJA UMAMI

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty drukowanych materiałów promocyjnych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, sesje zdjęciowe, film promocyjny.

KRAINA ŚWIETLIKÓW

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty materiałów drukowanych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, opracowanie i realizacja działąń promocyjnych, sesje zdjęciowe, organizacja eventów, bieżąca obsługa działań marketingowych.

AKTYWNY SENIOR

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
pełna identyfikacja wizualna, projekty materiałów drukowanych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, sesje zdjęciowe, organizacja eventów dla Programu Aktywny Senior.

GREEN SPOON

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
pełna strategia marketingowa, opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty opakowań i materiałów POS, projekt i wdrożenie witryny internetowej, SEO i SEM, opracowanie i realizacja działań promocji i komunikacji, sesje zdjęciowe i filmy promocyjne, organizacja eventów, bieżąca obsługa działań marketingowych.

SCANX

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
opracowanie wizualizacji graficznej, projekt i wdrożenie witryny internetowej.

DIVOOM EUROPE

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
opracowanie strategii wejścia marki na rynek europejski, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, opracowanie koncepcji promocji i komunikacji, produktowe sesje zdjęciowe, bieżąca obsługa działań marketingowych.

TIBO ELECTRONICS

Kategoria prac: Kreacje, Kampanie

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, projekty opakowań, projekt i wdrożenie witryny internetowej, produktowe sesje zdjęciowe, opracowanie koncepcji działań promocyjnych.

BAIRD

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, projekty opakowań.

EASY TOUCH

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
zarządzanie marką, opracowanie koncepcji brandingu i targetowania sprzedaży, pełna identyfikacja wizualna, projekty materiałów promocyjnych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, administrowanie i pozycjonowanie, projektowanie opakowań, opracowanie i realizacja działań promocyjnych, sesje zdjęciowe, filmy promocyjne, projekt stoisk targowych, bieżąca obsługa działań marketingowych.

INTER-MED

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
pełna identyfikacja wizualna, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, opracowanie koncepcji promocji i komunikacji, sesje zdjęciowe.

ESM LOGISTICS

Kategoria prac: Kreacje, Kampanie

Zakres:
projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, administrowanie i pozycjonowanie, opracowanie i realizacja koncepcji promocji, sesje zdjęciowe i filmy promocyjne, projekt stopiska targowego, bieżące wsparcie działań marketingowych.

ESOTIQ & HENDERSON

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, sesje zdjęciowe i film promocyjny, projekty opakowań produktów.

CANDY PHARM

Kategoria prac: Strategie, Kreacje

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, administrowanie, projekt stoiska handlowego, opracowanie koncepcji promocji.

FIR65 PACE POLAND

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, fotografia produktowa, projekt i wdrożenie witryny internetowej.

HIDIS

Kategoria prac: Kreacje, Kampanie

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, projekty stoisk targowych, kampania informacyjna w mediach.

INFAKT

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych.

PRZECIWKO PRZEMOCY W RODZINIE

Kategoria prac: Kreacje, Kampanie

Zakres:
opracowanie pełnej identyfikacji wizualnej, projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, sesje fotograficzne, projekt i wdrożenie witryny internetowej, organizacja eventów, kampania informacyjna w mediach.

KONSPEKT

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
opracowanie koncepcji rebrandingu, projekty promocyjnych materiałów drukowanych i cyfrowych, projekty materiałów korporacyjnych, projekt i wdrożenie witryny internetowej.

QUBSOFT

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
strategia targetowania usług, opracowanie koncepcji rebrandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, projekty graficzne pod produkty.

DUNE HD

Kategoria prac: Kreacje, Kampanie

Zakres:
kompleksowa obsługa udziału w targach branżowych, projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, projekt stoiska targowego.

MANANA BISTRO & WINE BAR

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, projekt i wdrożenie witryny internetowej, organizacja eventów, fotografia, filmy promocyjne.

MOC WSPARCIA

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
opracowanie koncepcji brandingu, pełna identyfikacja wizualna, projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, produkcja witryny www, organizacja eventów, fotografia, filmy promocyjne, kampanie informacyjne w mediach.

KRAFF

Kategoria prac: Kreacje, Kampanie

Zakres:
opracowanie koncepcji rebrandingu, projekty identyfikacji wizualnej, projekt i wdrożenie witryny internetowej, fotografia produktowa, opracowanie i realizacja działań promocyjnych.

LOGISTYKA E-HANDLU

Kategoria prac: Strategie, Kreacje, Kampanie

Zakres:
strategia targetowania usług, koncepcja działań handlowych, projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, fotografia i film promocyjny, opracowanie i realizacja działań promocyjnych, projekt stoiska targowego, bieżące wsparcie działań marketingowych.

ORION

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych i korporacyjnych.

BAYAN AUDIO

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych.

TIBO ELECTRONICS

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych.

FOXCONN

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, projekty opakowań produktów na rynek europejski.

SAPPHIRE TECHNOLOGY

Kategoria prac: Kreacje, Kampanie

Zakres:
projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, projekty opakowań produktów na rynek europejski, działania promocyjne.

VERACOMP

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, projekty opakowań produktów, layout wewnętrznego systemu informatycznego.

HAIER

Kategoria prac: Kreacje

Zakres:
projekty drukowanych i cyfrowych materiałów promocyjnych, projekty opakowań produktów na rynek europejski.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 4more 2019